Izgradja saobraćajnice Bulevar patrijarha Pavla – 1. Etapa

Nakon što su 2018. počeli radovi na drugoj etapi u zoni Ulice Pere Velimirovića, deonica nove saobraćajnice koja će spojiti Bulevar patrijarha Pavla sa petljom Hipodrom je takođe došla na red. Kompanija Lotex group d.o.o. će izvoditi najavljene radove.

U uličnoj mreži grada Beograda, u funkcionalnom smislu, biće magistralna saobraćajnica i prvenstveno je planirana za odvijanje tranzitnog saobraćaja. Činiće vezu postojećeg autoputa preko Novog Beograda i mosta na Adi, (koji je deo magistralnog poluprstena), sa II etapom saobraćajnice Patrijarha Pavla, i dalje sa Ulicom patrijarha Dimitrija, odnosno Kružnim putem, Ibarskom magistralom i Obilaznicom oko Beograda.