Opremanje i uredjenje nove lokacije gradske čistoće pogona Vračar

Na uređenju pogona Gradske čistoće ”Vračar” izveden je parking prostor sa izvršenim radovima postavljanja ivičnjaka, raster ploča, izrada potpornog zida, kolovozne konstrukcije parkinga, okolnog trotoara i platoa na kome je postavljen montažni kancelarijski objekat.