Sanacija i rekultivacija deponije u Rumi

Kompanija Lotex group izvodila je radove na sanaciji i rekultivaciji gradske deponije u Rumi. Radovi su započeeti u maju 2023. godine, a obuhvataju površinu od devet hektara.

Predviđeno je da se proces odvija u dve faze, prvo sanacija, a potom i rekultivacija deponije, koja predstavlja veliku opasnost, kako za ekologiju tako i za život i bezbednost ljudi.

Prva faza radova obuhvata ubrzano kontrolisano otplinjavanje deponijskog gasa, redistribuciju otpada koji se nalazi van granica ove parcele, kao i postavljanje sistema za termički tretman deponijskog gasa. Takođe,  formiran je pristupni put ka deponiji i sabirnim stanicama, gde se upravlja sistemom za sakupljanje i distribuciju deponijskog gasa do postrojenja za tretman.

U sklopu ove faze izgradili su se i obodni zemljani kanali za prikupljanje atmosferskih padavina, postavljena je interna prekrivka preko deponije, te ograda i kapija kako bi uspostavili kontrolisani ulaz i izlaz sa ove lokacije.