Stambeni objekat Preševska

Kao već dokazana u izgradnji stambenih objekata, firma Lotex group , angažovana je na izgradnji individualnog stambenog objekta spratnosti Po+Su+P+4+Ps, sa 14 stambenih jedinica, zajedničkim prostorom, garažama i tehničkim prostorijama.

Na slobodnom delu placa predviđeno je spoljno uređenje u vidu popločavanja i ozelenjavanja.

Arhitektura stambenog objekta je savremena i dinamična. Staklene ograde na prozorima i balkonima se uklapaju kako estetski tako i funkcionalno i upotpunjuju savremeni izgled objekta.

Prilikom postavljanja objekta i planiranja, vodilo se računa i o osunčanju svih stambenih jedinica, prirodnoj ventilaciji, privatnosti i relacijama planiranog i postojećih objekata u neposrednom susedstvu. Objekat je projektovan u skladu sa principima energetske efikasnosti i primene zdravih materijala.