Save Preloader image

0%

Izgradnja transfer stanice u Petrovcu na Mlavi

Na lokaciji gradske deponije “Svine” u Petrovcu na Mlavi kompanija Lotex group otpočela je sa izvođenjem radova na izgradnji transfer stanice sa reciklažnim dvorištem – Centar za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada.

Planirana je izgradnja većeg broja objekata među kojima su objekti za zaposlene, prijavnica, pretovarna rampa za neselektirani komunalni otpad, separatori, infiltracioni i protivpožarni bazeni itd. Ceo kompleks biće ograđen zelenim pojasom uz izgradnju pratećih unutrašnjih saobraćajnica i parkinga za vozila.

Projektom čiji je završetak planiran za devet meseci će se trajno rešiti problem odlaganja komunalnog otpada na području petrovačke opštine.