Završeni projekti

Naša veštine i podrška u pružanju kompletne usluge investitorima u procesu realizacije građevinskih zadataka, doprineli su uspešnoj realizaciji niza projekata.