Sanacija Potporne Gradjevine Na Deponiji Vinča

Na samo 15 minuta od centra Beograda nalazi se najveća deponija u Srbiji.

Nesanitarna deponija u Vinči je bila druga najveća aktivna nesanitarna deponija, odnosno smetlište u Evropi. Otvorena je 1977. godine i dnevno se na nju odlagalo 4.500 tona otpada. Sve ovo vreme, procedne vode su oticale u Ošljanski potok i Ošljanski baru, i okolno poljoprivredno zemljište i zagađivale ih.

Izvodili smo radove na sanaciji drenažnog sistema u okviru potporne građevine, skidanje stare i postavljanje nove folije sa geotekstilom i popunjavanje prostora između potporne građevine i tela deponije.

Sanacija stare deponije obuhvatila je potpuno preoblikovanje tela deponije, premestili smo oko 800 000 m3 otpada  u cilju obezbeđivanja stabilnosti kosina u oba smera.

Imajući u vidu osetljivost ekosistema oko deponije u Vinči, primarna funkcija zelene površine na zatvorenom telu deponije jeste zaštita od erozije. Predviđenim  rešenjem obezbedila se stabilnost postojećih naslaga otpada koje su delimično prekrivene slojem zemlje.

Nakon preoblikovanja deponije usledilo je pokrivanje celog tela deponije završnim slojem .