Izgradnja trasnfer stanice u Mladenovcu

Lokacija određena za izgradnju transfer stanice u Mladenovcu nalazi se u okviru kompleksa postojeće deponije komunalnog otpada.

Kompleks centra za upravljanje komunalnim otpadom u Mladenovcu će se sastojati iz dve celine: Površina za rekultivaciju postojeće deponije i površina za transfer stanicu.

Transfer stanice (pretovarne stanice) za komunalni otpad, reciklažnog centra za razdvajanje reciklabilnog otpada i baliranje istog i prostora za privremeno skladištenje otpada (centra za sakupljanje otpada).

Osnovni cilj ove izgradnje  jeste obezbeđivanje uslova za separaciju reciklabilnog otpada i odvoženje preostalog mešnog otpada, prikupljenog na teritoriji gradskih opština Sopot i Mladenovac, na dalji tretman u regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom u Vinči.

Nakon završetka radova na izgradnji nove transfer stanice, uradiće se rekultivacija i gašenje postojeće deponije i sav otpad će se preusmeriti na transfer stanicu. Samim tim će se unaprediti stanje životne sredine, razviti sistem reciklaže i separacije, očuvati neobnovljiv izvor energije korišćenjem energije iz otpada, i otvoriti mogućnosti za nove investicije.