Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda u Brusu i Blacu

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Brus-Blace su jedan od projekata na kojima je kompanija “Lotex group”  sarađivala sa Evropskom unijom u oblasti razvoja životne sredine.

Radovi obuhvataju projektovanje i izgradnju potpuno funkcionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Cilj ovog projekta je razvoj sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Brus i Blace, gde postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili ne rade (Blace) ili ne postoje (Brus). Zbog toga se neprerađene otpadne vode ispuštaju direktno u reku. Projekat uključuje rehabilitaciju i proširenje postojećih sistema za prikupljanje otpadnih voda i izgradnju novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Brus i Blace.

U letnjim periodima tok reke je veoma nizak, pretvarajući korito reke u otvorenu kanalizaciju i izazivajući probleme sa mirisom u okolini.

Ovim projektom unapređuje se zaštita reka Blatašnice i Rasine i veoma važnog hidroakumulacionog jezera Ćelije od zagađenja koje ispuštaju neprerađene otpadne vode, a koji služi kao glavni izvor vodosnabdevanja stanovnika Kruševca, Aleksandrovca, Varvarina, Ćićevaca i Trstenika.

Shodno tome, značajno će se poboljšati životni standard i zdravlje građana a Srbija približiti ekološkim standardima Evropske unije.