Stambeni obejakt – Cara Nikolaja

„Stambeno poslovni objekat, spratnosti -2Po-Su+Pr+5+Ps, planiran je u centralnoj zoni grada Beograda, između ulica Cara Nikolaja II i ulice Vukice Mitrović na Vračaru. Površina objekta je 1.953,92 m2. Odnosom i dispozicijom masa, objekat je predstavnik savremene arhitektonske prakse. Koristeći najsavremenije materijale, biće ispunjeni visoki kriterijumi energetske efikasnosti.“