Izgradnja proizvodno-uslužno-poslovnog objekta „Publikum“

Preduzeće Publikum d.o.o. ukazalo nam je poverenje kojim smo postali generalni izvođači radova na izgradnji nove hale u Šimanovcima. Radove smo izvodili na površini od 29.298m2 Proizvodno-uslužno-poslovni objekat čine dve celine:

Proizvodni deo objekta- koji se sastoji iz proizvodne hale sa pratećim neophodnim tehničkim prostorijama i kancelarijskog prostora u službi proizvodne hale.

I Poslovni deo objekta- koji se sastoji od prostora namenjenom kancelarijama i prostorima u službi korisnika kancelarije ( toaleti, garderobe, samouslužni restoran gotove hrane…).

Takođe, za potrebe skladišta materijala koji je potencijalno opasan, napravljen  je izdvojeni objekat.

Kako postojeća infrastruktura na lokaciji nema dovoljan kapacitet za obezbeđivanje potrebne količine vode za funkcionisanje hidrantske instalacije, da bi rezervoar za hidrantsku vodu bio u funkciji, izgrađena je pumpna stanica za smeštanje opreme i postrojenja za povišenje pritiska koje direktno snabdeva vodom hidrantsku mrežu.