Rekonstrukcija objekta SPRC Milan Gale Muškatirović

Kompanija Lotex group izvodila je radove na objektu fazno, u dve građevinske sezone.

S’obzirom na ranije formiranu, AB stubnu i tavaničnu konstrukciju objekat je građen po hronologiji od spolja ka unutra, kao aneks postojeće bazenske infrastrukture gde je namena novog prostora proširenje kapaciteta namenjenih korisnicima i valorizacija do skora neiskorišćenih potencijala izvornog objekta.

Faza I:
Obuhvatila je sanaciju krovne terase, AB konstrukciju, slojeve termo i hidro izolacije, zaključno sa cem.košuljicom i novo ugrađenom keramikom. U nivou partera ,po novoprojektovanom stanju, AB konstrukcijom formirane su podna ploča i stepenišne komunikacije koje povezuju ostale postojeće sadržaje bazenske infrastrukture,sa predhodno razvedenom mrežom svih pratećih instalacija,zaključno sa cementnim estrihom, kao priprema za podnu keramiku…Takođe, izvedeni su dopunski fasadni zidovi sa svim izolacionim slojevima i ugrađena alu-stolarija.

Faza II:
Obuhvatila je sve unutrašnje završne radove.Počev od pregrada, po novoprojektovanom planu funkcionalnog sadržaja prostora, sa namenom dopunskih prostorija za garderobe sa sanitarijama i blokovima sa tuševima, kancelarije,ostave,tehničke prostorije,holske površine i pristupne komunikacije… Pregrade su izvedene sistemom suve gradnje, podne površine obložene keramikom kao i ostale vezane za sanitarne blokove i garderobe. Plafoni su gipsani-monolitni, unutar kojih je razveden sav sistem pratećih instalacija, elektro, protiv-požarni signalni sistemi i podsistemi mašinskih instalacija za hlađenje i provetravanje, grejanje je predviđeno klasično radijatorima.