Izgradnja vodovoda u Ritopeku

Potpisivanje Ugovora izmedju Direkcije za planiranje i izgradnju Beograda i firme Lotex group d.o.o. je početak koji će omogućiti da se izgradi vodovodna mreža u naselju Ritopek i da konačno stanovnici ovog naselja dobiju vodu za piće.

Grocka je po ovom pitanju jedna od najugroženijih opština u Beogradu.

Najpre će se u nižim delovima Ritopeka raditi vodovodna mreža dužine 7,2 kilometra, što podrazumeva i izgradnju rezervoara, crpne stanice i prekidne komore.

Prva faza radova biće završena do novembra ove godine, kada će meštani Starog Ritopeka i dela Novog Ritopeka biti priključeni na gradski vodovod.