Kanalizaciona crpna stanica Krnjača 2

Kanalizaciona crpna stanica “Krnjača 2“ je predviđena kao sastavni deo Banatskog kanalizacionog sistema, na delu gde je kanalisanje zasnovano po separacionom principu.

Ova kanalizaciona crpna stanica prihvataće najveći deo otpadnih voda leve obale Dunava i potiskivaće ih ka postrojenju za prečišćavanje u Krnjači.

Objekat KCS „Krnjača 2“ ima površinu od oko 1960,0 m2 i sastoji se iz dva funkcionalna dela: crpne stanice i dovodno-odvodnog kolektora.

Crpna stanica ukopana je u teren 9.85m sa nivoom podzemne vode te je za njeno izvođenje predviđeno da se konstrukcija crpne stanice izvede kao armirano betonska. U prizemlju objekta su smeštene prostorije za potrebe zaposlenih i ostale prostorije potrebne za odvijanje tehnološkog procesa.

Ceo kompleks je ograđen metalnom ogradom, a oko objekta kruži interna saobraćajnica, parking prostor, dok su slobodne površine ozelenjene sa odgovarajućom vegetacijom.

Izgradnjom crpne stanice biće rešen problem odvoda kanalizacije na levoj obali Dunava, i ostvariće se mogućnost za prijem i dalje sprovođenje, kao osnov za izgradnju kanalizacije i rešavanje problema 80.000 stanovnika nakon više decenija.