Izgradnja kanalizacije u Belom Polju – Obrenovac

Lotex group završila je radove na izgradnji mreže fekalne kanalizacije i fekalne crpne stanice u obrenovačkom naselju Belo polje.

Radove smo izvodili na dužini od 4.7km.

U naselju Belo polje sada se nalazi crpna stanica za prepumpavanje kanalizacionih otpadnih voda.

Posao u Belom polju završen je za sedam meseci i 600 domaćinstava, odnosno oko 2.000 ljudi priključeno je na kanalizacionu mrežu, pa sada čitava mesna zajednica ima kanalizaciju.

Ovim projektom rešen je veliki problemi sa kojima su se građani do sada susretali.