Save Preloader image

0%

Izgradnja kanalizacije u Belom Polju – Obrenovac

U obrenovačkom naselju Belo polje završeni su radovi na izgradnji kanalizacione mreže i fekalne crpne stanice sa priključkom crpne stanice na postojeći šaht fekalne kanalizacije u Belopoljskoj ulici.

Radovi su izvodjeni na dužini od 4,7 km, i završeni su za sedam meseci.