Izgradnja kanalizacije u Belom Polju – Obrenovac

Lotex group završila je radove na izgradnji mreže fekalne kanalizacije i fekalne crpne stanice u obrenovačkom naselju Belo polje.

Radove smo izvodili na dužini od 4.7km.

U naselju Belo polje sada se nalazi crpna stanica za prepumpavanje kanalizacionih otpadnih voda.

Posao u Belom polju završen je za sedam meseci, a 600 domaćinstava je priključeno na kanalizacionu mrežu, pa sada čitava mesna zajednica ima kanalizaciju.

Ovim projektom rešen je veliki problem sa kojima su se građani do sada susretali.