Ledena dvorana Pionir

Nakon uspešno završene prve faze, Lotex group je započela i drugu fazu rekonstrukcije i adaptacije Ledene dvorane ,,Pionir’’ i Košarkaške hale ,,Aleksandar Nikolić gde su u toku radovi na enterijeru i eksterijeru objekta.

U toku je zamena spoljne stolarije, adaptacije toaleta, ulaznog hola kao i protivpožarna zaštita svih čeličnih elemenata Ledene dvorane ,,Pionir’’, dok je u eksterijeru predviđeno kompletno parterno uređenje koje obuhvata zamenu zastarelog mobilijara, asfaltiranje staza, postavku popločanja, ivičnjaka, ozelenjavanje, itd.