Sanacija visećeg mosta preko Velike Morave

Most je u fazi projektovanja.