Save Preloader image

0%

Opremanje lokacije privredne zone Surčin

Direkcija za građevinsko zemljište ukazala nam je poverenje za izvođenje radova na opremanju lokacije privredne zone u Surčinu. Radovi će obuhvatiti izgradnju 8,9 kilometara saobraćajnica na lokaciji uz obilaznicu oko Beograda, u okviru kompleksa namenjenom za privredne delatnosti u Surčinu.

Gradiće se dva kružna toka i nekoliko saobraćajnica koje presecaju prostor privredne zone. Saobraćajnice će imati različite širine i dužine, a sve će biti opremljene projektovanom saobraćajnom signalizacijom.