Opremanje lokacije privredne zone Surčin

Direkcija za građevinsko zemljište ukazala nam je poverenje za izvođenje radova na opremanju lokacije privredne zone u Surčinu. Radovi su obuhvatili izgradnju 9 kilometara saobraćajnica na lokaciji uz obilaznicu oko Beograda, u okviru kompleksa namenjenom za privredne delatnosti u Surčinu.

Radove smo izvodili u nekoliko etapa.

Najvažnije kada je u pitanju izgradnja saobraćajnica jeste priprema podloge, odnosno površine na kojoj će se vršiti izgradnja.

Nakon dobro pripremljene podloge, potrebno je pravovremeno ugraditi kvalitetne slojeve asfalta kako bi se postigla dugovečnost saobraćajnice.

Prvom fazom obuhvaćena je Izgradnja saobracajnih površina i otvorenih zemljanih upojnih kanala za prikupljanje atmosferskih padavina.

Drugom fazom obuhvaćene su i ostale saobraćajne površine (trotoari i bicklističke staze).

Asfaltiranje je rađeno u dva sloja, celom dužinom trase. Površina pod asfaltom sada iznosi 100.000 kvadrata.

Dugotrajnost asfalta je posledica znanja i iskustva stručnog tima, pravilnog izvršavanja svih asfalterskih radova, pridržavanja tehničkog postupka asfaltiranja, kao i korišćenja moderne tehnologije.

Gradili  smo dva kružna toka, dva razdelna ostrva i nekoliko saobraćajnica koje presecaju prostor privredne zone. Saobraćajnica  ima različite širine i dužine, a sve je opremljeno projektovanom saobraćajnom signalizacijom. Predviđeno je uređenje zelenih površina duž saobraćajnice zatravljivanjem.