Rekonstrukcija i dogradnja dela ulica Dimitrija Tucovića i Karađorđeve u Lazarevcu

Kompanija Lotex group  izvodila je radove na rekonstrukciji pešačkih staza ulice Dimitrija Tucovića, od ulice Dula Karaklajića do mosta na reci Lukavici, kao i biciklističke staze obostrano, sa potrebnom signalizacijom i javnom rasvetom.

Prema planu izvršena je i rekonstrukcija pešačkih staza Karađorđeve ulice i izgradnja parkinga obostrano sa zaštitnim zelenilom i potrebnom signalizacijom i javnom rasvetom.