Sanacija nesanitarne deponije Sovljak u opštini Bogatić

U opštini Bogatić više od 30 godina se nepravilno odlagao otpad na deponiji u čijoj se blizini nalazi čitavo naselje, a na svega nekoliko metara obradive poljoprivredne površine.

Usled višedecenijskog taloženja lako zapaljivih materija , tinjala je vatra i stvarao se otrovni gas. Svakodnevni susreti sa neprijatnim mirisima i dimom sa deponije, građanima je činio  život teško podnošljivim.

Lotex group izvodio je radove na sanaciji i rekultivaciji  deponije na oko 3.000 kvadrata.  Radovi su izvođeni po najvišim svetskim standardima. Sa divlje deponije odnešeno je preko 50.000 kubika otpada, formirali smo dno i telo deponije, postavili tekstil i HDPE foliju, uradili degazacioni sistem.

Radove smo završili pre roka, za manje od 90 dana, a divlju, nesanitarnu deponiju zamenio  je očišćen, ograđen i pošumljen prostor, sa posađenom travom. Građani ovog mačvanskog mesta rešeni su dugogodišnjeg ekološkog problema.

Nesanitarna  divlja deponija postala je zelena oaza građana Sovljka.