Spoljno uređenje hale Kalcer na Novosadskom auto-putu

„Lotex group“ je izvodila zemljane radove na spoljašnjem uređenju hale Kalcer na Novosadskom auto-putu.

Radovi su obuhvatali geodetsko obeležavanje terena i izradu „nultog stanja“, skidanje površinskog sloja zemlje i mašinsko rušenje postojećih temelja od armiranog betona.

Nakon otklanjana postojećeg površinskog sloja vršeno je zbijanje podtla, nasipanje i izrada tampon sloja kamena i peska preko i oko obodnih temelja objekta, kao i izrada nasipa od peska.

Krajnja faza uređenja podrazumevala je asfaltiranje, postavljanje betonskih ivičnjaka i izradu sloja humusa iza ivičnjaka.